Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Łomżyńskie Stowarzyszenie "Zdrowie i Trzeźwość" ul. Rybaki 3

logo


W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" określonych w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży. Zgodnie z w/w ustawą, Prezydent Miasta Łomży, powołał MKRPA w Łomży w następującym składzie:
1. Zenon Malinowski - Przewodniczący
2. Jan Kleczyński - Zastępca Przewodniczącego
3. Mirosława Matejkowska - Sekretarz
Członkowie:
4. Elżbieta Dmochowska
5. Sławomir Jabłonowski
6. Wiesław Jagielak
7. Hanna Kwiatkowska
8. Adam Skibiński
9. Sławomir Śliwecki
10. Adam Alicki
11. Andrzej Marczyk
12. Dariusz Wyrwas

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży realizuje m.in. następujące zadania:
 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. wobec osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (art. 4 1 i art. 24, 25, 26 w/w ustawy):
  - udzielanie informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe,
  - udzielanie informacji o instytucjach (np. Sąd, Policja , MOPS, WOPiT, grupy AA AL-ANON) które mogą udzielić pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,
  - udzielanie bieżącej informacji lub podejmowanie interwencji w sprawach związanych (wszczętych) z leczeniem odwykowym ,
  - przyjmowanie podań o skierowanie na leczenie odwykowe (od członków rodzin, Policji, MOPS lub zakładów pracy) osób zamieszkałych lub przebywających na terenie miasta Łomży

 2. Sprawy o skierowanie na leczenie odwykowe MKRPA rozpatruje podczas posiedzeń na które wzywane są zainteresowane strony.
 3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy / organ zezwalający - wójt, burmistrz, prezydent miasta - może wydać zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; art. 18 ust 3 a, ustawy; nowelizacja ustawy z 2002r; zmiany zaczęły obowiązywać od 10.11.2002r./

 4. Na wniosek w sprawie wydania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Miejskiej Łomży /złożony przez Wydział Spraw Obywatelskich/ - Komisja dokonuje tzw. oględzin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych . Na podstawie przeprowadzonych oględzin Komisja wydaje opinię pod katem zgodności lokalizacji i limitu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych prze Radę Miejską Łomży. Komisja czynności wykonuje zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Opinie wydawane są w formie postanowienia, na które stronom przysługuje /za pośrednictwem Przewodniczącego MKRPA/ odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.
 5. Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż , sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , dokonują upoważnieni przez Prezydenta Miasta Łomży członkowie MKRPA w Łomży.
 6. Opiniowanie projektu:
  - Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Łomży;
  - uchwał dot.: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.; itp.
/ sporządziła: Mirosława Matejkowska/
Więcej informacji [ tutaj ]